שיעור מקוון זה עוסק בגורל ארבע משפחות בשנה האחרונה של המלחמה. לשנה זו מאפיינים מסוימים הקשורים למקומות בהם נמצאו יהודים אז, ממש על קו הקץ, כשאזורים מסוייימים שוחררו כבר מלפתות הגרמנים בעוד עבור אחרים שנה זו היתה תחילתה של השואה. 

בשיעור נבדוק את מקומה של המשפחה בתוך הקהילה היהודית טרום השואה. את התהליך הנורא של פירוק המשפחה ושל יכולת העמידה שלה בזמן השואה ואת גורלה בשנה האחרונה של המלחמה.