•  

    שיעורים מקוונים להשלמת 30 שעות - בחר שלושה

    משתתפים יקרים, שלום רב

    אנו מודים לכם על השתתפותכם בכנס המורים השישי ביד ושם.  

    לפניכם שיעורים להשלמת השעות לגמול. השיעורים מבוססים על הגליון האחרון של 'בשביל הזיכרון' והתכנית החינוכית המשותפת ליד ושם ומשרד החינוך. המערכים עוסקים בשאלת השחרור ובשאלה מה השתנה בתחומי הדעת השונים בעקבותיו.

     שימו לב, עליכם לענות על 3 שיעורים בלבד.