בקטגוריה זו נמצאים כל המחזורים של כל הקורסים המקוונים שמגמת תקשוב מעבירה למורים במסגרת גמול השתלמות